Homepage
In Memoriam
Pictures
Drawings
Belongings
Music
Testament
Last letter
Execution
Newspaper articles
History
Statement of crime
Gary heeft uw hulp nodig
Als Gary een nieuwe voorgeleiding wint...
Online Petition
Governor invited to witness execution
Letters to the governor
Letters to the parole board
Friend of the victim forgives Gary
Hoe kom ik in contact met
Hoe kan ik geld geven
Wat gebeurt er met het geld als het hof het verzoek afwijst
Gebeden
Nieuws
Links

GARY WAYNE ETHERIDGE -
Een onschuldige man in een dodencel in Texas

Dit is een verzoek om hulp van Gary Etheridge en zijn vrouw Claudia Schweiger-Etheridge om hen te helpen met de organisatie en ontwikkeling van een verdedigingsfonds voor Gary.

Gary zit al 12 jaar in een Texaanse dodencel voor een misdaad waar hij weliswaar deel aan had, maar Gary was niet degene die de moord heeft gepleegd. Hij heeft geweigerd de naam van de moordenaar te geven, dus het openbaar ministerie en de rechter hebben hem beschuldigd en het bewijsmateriaal zo gemanipuleerd dat het leek of hij de misdaad alleen gepleegd heeft. Er zijn verscheidene bewijzen dat Gary het slachtoffer niet heeft vermoord, maar advocaten, de rechter en de officier van justitie hebben deze verborgen gehouden voor de jury en Gary tegengehouden om zijn kant van het verhaal rond de misdaad naar voren te brengen. Maar in tegenstelling tot hetgeen het openbaar ministerie heeft gesteld, was Gary niet alleen.


Svolgimento del crimine:

Op 2 februari 1990 zijn Christie en Gail Chauviere beroofd en neergestoken in hun huis in Richwood, Texas. Gary Etheridge werkte als klusjesman in een particulier appartementen-complex waarvan Gail de manager was. 

Gary weigert de naam te geven van degene die bij hem was ten tijde van het misdrijf, aangezien volgens de wetten in Texas iedereen die bij een misdrijf aanwezig is de doodstraf kan krijgen. Daarom heeft Gary de politie verschillende versies van de misdaad gegeven en ge-eist zijn toenmalige vrouw Teresa vrij te laten. Zij was nl. ook beschuldigd van dit misdrijf. Tevens had de politie Gary's 9 maanden oude dochter meegenomen en hielden zij haar verborgen voor iedereen. Gary heeft een verklaring ondertekend over de misdaad welke door de politie was opgesteld met daarin alles waarvan zij wilden dat hij het toegaf. Dit is ondertekend in ruil voor de vrijlating van Teresa en het teruggeven van hun dochter, Brittany, aan Teresa. Gary weigerde de naam van degene te noemen die ten tijde van de misdaad bij hem was. In de schriftelijke verklaring stond echter niet dat Gary een meisje had vermoord. Gary heeft nooit toegegeven dat hij Christie Chauviere heeft vermoord. Hij heeft toegegeven dat hij Gail Chauviere heeft beroofd en neergestoken, waar hij ook de verantwoording voor neemt, maar hij heeft Christie, Gail's dochter, op geen enkele manier aangeraakt.

Een paar dagen na de misdaad hoorde Gary dat de politie hem zocht in verband met verdenking van moord. Hij besloot daarop naar het politiebureau te gaan om zichzelf aan te geven en uit te leggen dat hij weliswaar schuldig was aan het beroven en neersteken van Gail, maar dat hij Christie niet had vermoord. De SWAT politie in Houston zag Gary lopen langs de snelweg en pakten hem op. De politie vroeg zijn naam en behandelden hem op een zeer aggressieve manier waardoor Gary bang werd en een andere naam opgaf.

De SWAT politie deden hem handboeien om en eisten antwoord op hun vragen. Gary legde uit dat hij Christie niet had aangeraakt maar dat hij Gail had gestoken en op weg was zichzelf aan te geven voor dit misdrijf. De politie was niet tevreden met dit antwoord, dus namen zij hem mee naar het bos waar zij hem begonnen te mishandelen totdat hij de antwoorden gaf die zij wilden horen. Na een aantal minuten in elkaar geslagen te zijn ging Gary ermee akkoord om de antwoorden te geven die zij nodig hadden, maar hij vroeg vervolgens om een advocaat. Hier is de politie niet op ingegaan.
Binnen de familie van Gail Chauviere bevonden zich een aantal politie-agenten. Gail's twee oudere dochters zijn/waren getrouwd met agenten die werkzaam waren op het bureau waar de SWAT politie Gary naartoe bracht. De betreffende familieleden van het slachtoffer waren daar op dat moment aanwezig, werden fysiek tegengehouden, maar vloekten en dreigden om Gary te pakken te krijgen. De politie gebruikte deze dreiging om Gary te dwingen om nog vier uur afmatting en bedreigingen te doorstaan en hem te dwingen om vragen te beantwoorden. Bij deze vragen heeft Gary telkens opnieuw geprobeerd uit te leggen dat hij Christie niet heeft neergestoken en dat hij niet alleen was bij de beroving van het huis van de Chauvieres. De politie heeft dit onderzocht en de andere misdadiger gezocht - maar Gary weigerde de naam te geven zodat de politie alle schuld bij Gary legde.

Op dat moment heeft Gary de verklaring, die door de politie was opgesteld, ondertekend om op die manier Teresa uit de gevangenis te krijgen en te zorgen dat zij hun dochter terugkreeg. Teresa was tevens in verwachting van hun tweede dochter.

De reden dat de politie Gary verdacht van de misdaad was dat zij de auto waarin Gary reed op de oprit van het huis van de Chauvieres zag staan. Het was de auto van Teresa's broer en toen de politie hem gearresteerd had om hem over dit misdrijf te ondervragen (ze dachten dat hij de dader was) heeft hij hen verteld dat hij Christie kende en met haar naar school ging, maar dat hij de misdaad niet had gepleegd en dat Gary en Teresa Etheridge de auto die op de oprit was aangetroffen van hem gekocht hadden.

Gary heeft altijd de volle verantwoording genomen voor zijn deel aan de misdaad, te weten het beroven en neersteken van Gail Chauviere, de moeder van Christie. Gail heeft getuigd tijdens de rechtzaak dat zij, toen ze thuiskwam, een paar minuten nadat Gary bij haar huis was aangekomen, zijn auto op de oprit zag staan en beide deuren open zag staan. Dit is ook een aanwijzing dat er een tweede persoon op de plaats van het misdrijf aanwezig was.

Gail werd gestoken met Gary's kleine zakmes in een achterkamer van het huis. Christie werd doodgestoken met een zeer groot mes in de voorkamer van het huis.

Gary heeft een leugendetectortest doorstaan waarin hij zei dat hij Christie Chauviere niet gestoken of vermoord had, maar dat hij alleen schuldig was aan het steken en beroven van Gail Chauviere.

Omdat er geen bewijs was om Gary te veroordelen, heeft de politie gezorgd dat er een druppel bloed van Gary naar voren kwam bij de rechtzaak, waarvan zij zeiden dat het gevonden was op Christie's shirt. Zij gebruikten dit om hun beschuldiging te ondersteunen dat Gary Christie en Gail op het zelfde moment in dezelfde kamer heeft neergestoken. De druppel bloed was gevonden op het shirt van Christie, dat zodanig doorweekt was van haar eigen bloed dat het niet mogelijk was een enkele druppel van iemand anders hierop te vinden. Vreemd genoeg is deze ene druppel de enige druppel bloed van Gary die is gevonden in de buurt van Christie en zijn er geen andere druppels getest!

Een goede DNA test zal bewijzen dat Gary geen bloed heeft achtergelaten op Christie en niet heeft gebloed totdat hij naar buiten ging en de auto niet wilde starten. Dus toen de ene persoon de auto probeerde te starten, is Gary de garage binnen gegaan om startkabels te halen. Hierbij haalde hij zijn vinger open toen hij de klem van de kabelhouder wilde door snijden. Gary's bloed is aangetroffen in de garage en op de startkabels.

Omdat er geen bewijs is om Gary te beschuldigen van de moord op Christie, heeft de poltie een theorie ontwikkeld en beweren zij dat alles is gebeurd in de voorkamer. De foto's die op het plaats van delict gemaakt zijn alsmede bloedspetters en de getuigenis van Gail bewijzen dat Gary in de achterkamer was terwijl Christie in de voorkamer was. Het is vrijwel onmogelijk voor een en dezelfde persoon om in zijn eentje twee vrouwen op hetzelfde moment met twee verschillende messen in twee verschillende kamers neer te steken.

De rechter tijdens deze zaak, is een rechter die van kinds af aan een hekel aan Gary heeft gehad. Toen hij het vonnis, doodstraf, uitsprak schold hij hem voor van alles uit en stond op om de jury en toeschouwer op te zwepen om te klappen en juichen vanwege het vonnis dat Gary ter dood zou worden gebracht omdat hij toch niets meer zou zijn dan het uitschot van de samenleving.

Deze rechter heeft advocaten op Gary's zaak gezet om ervoor te zorgen dat hij geen effectieve verdediging zou krijgen en om de zaak flink te versnellen. Tevens heeft Gary niet de mogelijkheid gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen. Gary heeft een enorme scene gemaakt toen de advocaten weigerden hem toe te staan te getuigen en te vertellen wat er werkelijk was voorgevallen. Gary wilde de jury vertellen was er was gebeurd, dat het bloed niet van hem was en dat de politie door hem te mishandelen hem gedwongen heeft een verklaring die zij hadden opgesteld te ondertekenen.

De advocaten die door de rechter aan Gary waren toegewezen, waren op deze zaak gezet om Gary rustig te houden, de zaak te versnellen en Gary's rechten verbeurd te verklaren en de rechter en de officier van justitie toe te staan om weg te komen met alle mogelijke manier van het manipuleren van bewijsmateriaal. Gary was helemaal alleen tegen de hele staat Texas in deze zaak. Arm, zonder geld en welke hulp dan ook.

Na de rechtszaak heeft dezelfde rechter ervoor gezorgd dat dezelfde leugenachtige en onervaren advocaat (het was zijn eerste doodstrafzaak na zijn examens) voor Gary in beroep ging - en ook deze zaak werd versneld en geruïneerd.

Bij het tweede beroep heeft de rechter ervoor gezorgd dat een jonge onervaren advocaat op de zaak werd gezet. Gary weigerde, diende klachten in en vocht voor zijn rechten aangezien het tweede beroep de state habeas corpus is en alle bewijzen en eisen (claims) moeten worden ingediend bij het tweede beroep. De rechter zette deze waardeloze advocaat op Gary's zaak om deze ook te versnellen en ervoor te zorgen dat Gary de waarheid in deze zaak niet aan het licht kon brengen. Dit bevelschrift om de gevangene tot verhoor voor te leiden was snel afgehandeld, er kwamen geen nieuwe ontwikkelingen naar voren en de rechtbank veroordeelde Gary al snel.

De rechter probeerde ervoor te zorgen dat dezelfde advocaat Gary's federaal beroep zou ruïneren. Gary heeft dit geweigerd en klachten ingediend. Uiteindelijk is hij er in geslaagd hulp te vinden bij een vriend in Luxemburg, die een zeer goede advocaat voor hem heeft ingehuurd om een eerlijk en volledig uitgewerkt beroep in te dienen bij de Hoge Raad (Federal Court) voor Gary. Deze nieuwe advocaat heeft alles goed in gang gezet en hij is degene die ervoor gezorgd heeft dat Gary een leugendetector test kon doen, waar hij goed doorheen kwam.

Deze nieuw advocaat heeft ook bewezen dat het openbaar ministerie de zaak heeft bedrogen en heeft gelogen over de druppel bloed waarvan zij zeiden dat deze van Gary was. Tevens heeft hij aangetoond dat zij hebben voorkomen dat Gary het hele verhaal zou vertellen en dat de politie heeft gelogen en Gary heeft gedwongen een door hen opgestelde verklaring te ondertekenen.

De hoge raad (federal court) erkent dat al deze zaken, die door de nieuwe advocaat zijn aangedragen, redelijk zijn en bij het eerste en tweede beroep overlegd hadden moeten worden. Echter, omdat deze zaken niet eerder naar voren zijn gekomen, mag het hof ze niet in overweging nemen als gevolg van nieuwe federale wetten die ervoor zorgen dat doodstrafzaken sneller afgerond worden en grenzen stellen aan wat een misdadiger kan claimen. Wanneer de claims niet worden ingediend bij de rechtszaak of bij het eerste of tweede beroep, zijn ze voor altijd verloren. De rechter wist dat en dat is de reden dat hij onbetrouwbare advocaten op Gary's zaak heeft gezet, zodat zij hem misleid hebben.

Vanwege deze speciale wettelijke begrenzingen, is Gary's zaak zeer snel door het federale hof gekomen en kon de zaak niet goed worden ontwikkeld of erkend.

Gary was 40 uur verwijderd van de doodstraf door op een tafel te worden vastgebonden en te worden gedood door injecties met giftige stoffen op 8 november 2000. In de 12 jaar in de dodencel heeft Gary heel weinig hulp gehad en geen contact met familie of zijn ex-vrouw Teresa. Teresa is na een paar jaar hertrouwd en zij maakt het goed. De dochters Brittany en Brandi maken het ook zeer goed, wat erg belangrijk is voor Gary.

Ook Gary is hertrouwd. Hij en Claudia zijn verliefd geworden en zijn in jaar 2001 getrouwd. Het gaat, naar omstandigheden, goed met hen. Claudia bezoekt Gary zo vaak als mogelijk, maar omdat zij nog in Duitsland woont, is het soms erg zwaar voor hen.

Claudia is degene die erin geslaagd is Gary's leven te redden op het laatst mogelijke moment door een advocaat te vinden om een nieuwe zaak aan te spannen en de executie te verhinderen. Alle andere advocaten hadden Gary opgegeven nadat het hof had geweigerd zijn zaak voor te laten komen. Claudia slaagde in een wanhoopspoging om een advocaat te vinden en redde Gary's leven. De advocaat ging opnieuw in beroep bij de state court met betrekking tot de claims en de state court heeft Gary's executie stopgezet en bekijkt momenteel of Gary al dan niet de mogelijkheid krijgt tot het indienen van een nieuw en eerlijk tweede beroep, hetgeen een bevelschrift is tot voorgeleiding en horing van de gevangene.

De voormalige advocaten hebben het eerste bevelschrift tot voorgeleiding geruïneerd en de nieuwe advocaat, die Gary's leven heeft gered 40 uur voor hij vermoord zou worden, heeft het hof gevraagd om Gary een eerlijk voorgeleiding toe te staan om al Gary's claims en bewijzen te kunnen overleggen. Deze advocaat kan de zaak echter niet gratis behandelen en wanneer Gary deze nieuwe voorgeleiding krijgt zullen hij en Claudia klaar moeten zijn om een competente advocaat in te huren om de voorgeleiding te behandelen.

Een juiste voorgeleiding zal resulteren in een nieuwe rechtszaak, wat ervoor zal zorgen dat Gary gestraft en veroordeeld wordt voor hetgeen hij Gail heeft aangedaan in plaats van voor hetgeen hij niet gedaan heeft bij Christie.

 
   
 
Download deze pagina in PDF formaat (Portable Document Format) met Acrobat Reader Top
 
  Webdesign 2001 by KonzeptWeb.com, 2002 by asd-sign.de - Realised by asd-sign.de